Na skok u horských goril

Úžasní primáti

samec se vztyčí na zadní,

zpřeráží vše, co má po ruce, a začne si roztaženýma rukama

bubnovat na prsa

se stal dominantním samcem! Pokud

se ve skupině nečekaně objeví cizí

samec, může to vyv