Úžasní primáti

Na skok u horských goril

foto: Vladimír Čech ml. (www.photocech.cz)

Za gorilami

ve stopách Dian Fosseyové

Gorila horská budí v přímém kontaktu obrovský respekt. Její

neobyčejně mírumilovná povaha a mimořádná majestátnos