Portréty na tváři Země

  Rozličná stadia vývoje zemních a skalních

pyramid

Půvab kamenných útvarů

(morén) nebo sopečných uloženin

(tufů), případně spraší i říčních

naplavenin. Je tedy zřejmé, že za

jejich nejhezčími uk