Švábi celého světa

Život pod lupou

uvádí, že jsou schopní pozřít v podsta­

tě jakoukoli organickou hmotu – papír,

lepidlo, mýdlo, vlasy nebo výkaly.

Z Ruska, nebo z Pruska?

Český název „šváb“ nejspíš pochází

z německéh