Atlas rostlin

Myrmekofilní druhy

Domečky pro mravence

Text: Pavel Sekerka, botanik; Ilustrace: Tereza Samková

M

ravenci jsou jednou z nej­

úspěšnějších skupin hmyzu,

známo je více než 12 tisíc dru­

hů. Vznikali během období