Judská a Negevská poušť

Plochu zhruba 21 000 km2

má Izrael bez započtení Západního břehu, Východního

Jeruzaléma a Golan

Z toho 13 000 km2

připadá na Negevskou poušť, což je více než polovina

celkové plochy

Cestopis

  Typi