obsah

  Při žádném z útoků nedošlo

k bezprostřednímu kontaktu

čejky a volavky. I to ale stačilo

k tomu, aby vzdušné ataky

dokázaly volavku zahnat

Rozhovor

Pod drobnohledem

Tajemství přírody

32

60

Samur ajové

hmyzí říše

48

Vzorná matk a kr ajta

písmenková

66

Nenávidění průvodci

lidst va

50

Na stopě ptačích žhářů

Zachovat biodiver zitu

neznamená jen

„chr ánit žabičky“

O degradaci půdy, nutnosti respektovat

přírodní zákonitosti nebo zadržování vody

v krajině s Ladislavem Mikem

Galerie

10

Wildlife

Photogr apher

of the Ye ar 2017

Nejlepší fotografové divočiny a pozvánka

na další ročník

90

4

PŘÍRODA-WILDLIFE 2018

Předposlední kolo už desátého

ročníku naší fotografické soutěže

příroda — listopad–prosinec 2018

Sršně žijí ve společenstvích, která mohou

čítat až 1 700 jedinců, a některé prameny

uvádějí i výrazně vyšší počet

Švábi plní v přírodě roli uklízečů a jsou

významnou součástí potravního řetězce.

Nesou si však stigma odpudivých společní­

ků, které je třeba zničit

86

Barv y

madagask arské

kome t y

Křídla nočního motýla komety zářivé mají

pozoruhodnou strukturu, která se projevu­

je neobyčejnou barevností

Obří had škrtič pečuje o vylíhlá mláďata

s příkladnou vytrvalostí. Matka se o ně

stará, až zčerná

Australští draví ptáci cíleně napo­

máhají šíření požárů, aby si zajistili bohatší

úlovky. Už i moderní věda začíná toto

pozoruhodné chování brát na vědomí

Místa na Zemi

40

Izr aelské pouště

pulzující životem

Zdánlivě nehostinná krajina skrývá mnoho

krásných až magických míst a pro vníma­

vého pozorovatele je plná života