Místa na Zemi

Makedonskými horami

Za přírodními skvosty

Makedonie

Makedonie sice zabírá jen zhruba třetinu rozlohy, jakou

má Česká republika, ale přesto má co nabídnout. Mezi

přednosti této země se sice nedá počítat přístup k moři,