Zvířata severu

Rosomák sibiřský

Drzoun s velkou

Rosomák sibiřský je známý pro svou drzost

a snad až bláznivou odvahu. Jsou dokonce

popsány případy, kdy zhruba patnáctikilový

rosomák odehnal od kořisti trojici vlků, kteří

zarputilé