Místa na Zemi

Povodí řeky Zambezi

Útočiště

v období sucha

Břehy Zambezi i jejích přítoků si dosud na mnoha místech zachovaly

původní ráz a zejména v období sucha jsou oázou pro mnoho druhů

zvířat, která se zde v září a říjnu