Galerie

12

Podzim a říje

  Každý jelen má jedinečný hlas (troubení), podle nějž

zkušený posluchač dokáže rozeznat, o jak velkého jelena

se jedná a co právě dělá. Já podle zvuku poznal, že tento kus

leží v hustém lese a jen odpo