ČERNOBÍLÉ VIDĚNÍ HLAVONOŽCŮ

TAJEMSTVÍ PŘÍRODY

Barvoslepci

s citem pro barvy

Sépie patří v živočišné říši k mistrům

v barevném převlékání kabátů. Dokonce

si barvami vyprávějí. Jak si však mohou

při této „řeči barev