MÍSTA NA ZEMI

Puklinový charakter

chodby v jeskyni

Racha 2002

64

KRASOVÁ OBLAST RACHA

prostor činil celkově přes tři čtvrtě

kilometru. Mnohem úžasnější než

prodloužení celkové známé délky

však byl nález, na nějž v obje