Zákoutí jizerských hor

tak se asi po dvou kilometrech přiblí­

žíte do širokého údolí Velké Jizerské

louky. Je posazeno mezi táhlými

pásmy – polským Vysokým hřbe­

tem s nejvyšší kótou celého pohoří

Wysokou Kopou (1 126 metrů n. m