Jeseter velký

J

eseter velký (Acipenser sturio) je

jednou z největších ryb Evro­

py a dříve se běžně vyskytoval

i v českých vodách, a to až do

začátku 20. století. K jeho vyhu­

bení přispěla i obliba kaviáru, jenž

se