Liška polární na Špicberkách

Nepoznané šelmy

skalku, kde měla doupě. Přestože se

nám dospělá liška neukázala (prav­

děpodobně zrovna lovila v blízkých

ptačích koloniích), naskytlo se nám

několik příležitostí fotografovat dvě

<