Rozhovor

Roman Baláž

[ ? ] v roce 2015 jste

založil nadaci, která

má už v názvu zakotven

cíl ochrany afrických

zvířat. co vás k tomu

vedlo?

  Po čtyřech hodinách

hledání se mi v NP Masai

Mara podařilo vyfotit

<