Rozhovor

Rostlinné invazivní druhy

[ ? ] vedou si třeba lépe

než češi?

Nemyslím, že by si Češi vedli nějak

špatně. Třeba rozsáhlá eradikační

kampaň, kterou vedla správa CHKO

Slavkovský les proti bolševníku

(Heracleum mantegaz