KOŘENY PTAČÍHO RODU

ÚŽASNÍ OPEŘENCI

ABY SE PTÁCI NAUČILI ZPÍVAT,

potřebují naslouchat zpěvu starších příslušníků vlastního druhu

EXPERIMENTÁLNĚ

však bylo dokázáno, že ptáci mají „správný“ zpěv geneticky zakódovaný

NEJZDATN