PŘÍRODA ČR

VÝZNAM ČESKÝCH MOKŘADŮ

Kruštík bahenní

patří mezi silně

ohrožené druhy rostlin

ČR. Roste především na

prameništích, slatinách,

rašelinných a bažinatých

loukách, ale můžeme jej

nalézt i na sekundárn