„RYPOŠÍ“ SPECIALISTA RADIM ŠUMBERA

půda snadno prohřeje, ale už třeba

30–50 centimetrů nadloží půdy

sníží výkyv teploty oproti povrchu

desetinásobně. Proto si hnízda

staví v místech, která jsou teplotně

konstantní. Důležitý je as