Wikimedia / Imperial War Museum

řízení boje, který využívá radar,“

vysvětluje Murray. „Jeho výhodu si uvědomil velmi brzy. Neměl

vědecké ani technické vzdělání, ale

intuitivně rozpoznal dobrou technologii

a  došlo mu, co by s  ní mohl dokáz