tekutinami, které nebyly v rovnováze. Ve starověkém Řecku Hippokrates a jeho následovník Galén

spojili řemeslné znalosti s antickou

vědou a filozofií a vytvořili systematické vysvětlení chování lidského

těla v době nemoci i zdraví. Klíčovou roli v tomto v