52 Bitva u Sedanu

Vítězství Pruska a jeho spojenců nad Francouzi roku 1871

vedlo ke sjednocení Německa pod vládou Viléma I.

58 Mumie ze zlata

Artefakty z egyptské provincie Hawara ukazují bohatství

a kulturní rozmanitost Egypta na začátku našeho letopočtu

62 Poupě v srdci Evropy

8

Perly historie

8 Historie zoologických zahrad

Panovníci a boháči budovali soukromé zvěřince

s exotickými tvory od nepaměti. Teprve

v předminulém století začaly vznikat expozice se

zvířaty pro širokou veřejnost

26 Gruzínská zlatá královna

Za vlády Tamary Veliké zažilo kavkazské

království nebývalý politický i kulturní rozmach

Novověká mapa Bohemiae Rosa zobrazuje české země jako

růži s Prahou ve středu

64 Medicína viktoriánské Anglie

V 19. století prošly léčebné techniky zásadními proměnami,

které ovlivňují boj proti chorobám a zraněním dodnes

74 Co kdyby Johanka nezvítězila

u Orléansu?

Mladá venkovanka v brnění rozehnala anglické vojáky

obléhající město a získala si respekt svých mužů

i královského dvora. Kdyby neuspěla, odvíjely by se

dějiny Francie úplně jinak

78

Cesta rokenrolu

Rocková hudba se po druhé světové válce stala

životním stylem celé generace západní mládeže

82 Poslední křižáci

Od úsvitu dějin věřili lidé v temné síly, které

ohrožovaly a komplikovaly jejich životy

Řád německých rytířů se zrodil během křížových

výprav do Svaté země. Nejtužší boje však

nakonec řád musel svést s polskými králi

a pruskými a litevskými pohany

46 Velké renesanční umělkyně

92 Gangy New Yorku

32 Démoni starověku

Pozapomenuté malířky, sochařky a spisovatelky

novověké Itálie

V přistěhovalecké čtvrti Five Points se rodily

bandy proslulé svou násilností a kriminálním

chováním

58

92

5