D

rakonické tresty k britské minulosti neodmyslitelně patří. Trest smrti

tvoří její součást zřejmě

od nepaměti a prameny

je prokázán již u prvních Anglosasů

v 5. století. Poslední popravenou osobou ve Spojeném království se stal

vrah Pete