Slovanští věrozvěsti

HLAHOLICE

Rozšíření hlaholského písma na Velké

Moravě pomohlo zbořit pomyslnou zeď stojící mezi řecko-latinskou vzdělaností a slovanským etnikem a napomohlo k začlenění

této říše do formujícího se křesťanského

pros