MUČENÍM K PRAVDĚ

Mučení představovalo jeden z nejefektivnějších z prostředků,

kterými inkvizice nutila kacíře přiznat svoje hříchy

Cílem španělské inkvizice bylo

přinutit člověka k přiznání. To

představovalo základní předpoklad

k