Římská říše trvala několik století

a jedním z jejích přetrvávajících

odkazů je jazyk, který dokázala jako

znak své moci rozšířit po Evropě

i severní Africe. Tento tuniský sloup

původem z Thuggy (nyní Douggy)

ze severu země je toho zá