Štýrsko

Lidé

Štýrsko

Pro jižní oblast Štýrska jsou

charakteristické mírné kopce poseté

střídavě smíšenými lesy, loukami,

pastvinami a vinicemi

Obyvatelstvo | Počet obyv.: 1,2 mil.; očekávaná doba

dožití: 82,1 roku; prům. po