stoplusjednička letem světem

stigmatům. Fakt, že se vyskytovala u tak mocného muže, pak

mohl ještě přiživit jeho pověst

obávaného vladaře. Badatelé

sice připouštějí, že tekutina na

dopisech mohla patřit i jiným

osobám, které se jich dot