lidé a příroda nejstarší zvířata

Paměti želvího kmeta

Se svými 190 lety se stal želví samec Jonathan nejstarším známým

suchozemským tvorem planety. Ačkoliv většinu života strávil v tichém odloučení

na ostrově v jižním Atlantiku, dnes je z něj