tajemné osobnosti zločin a trest

vzrušení rychle opadlo, neboť žádné

další stopy se již získat nepovedlo.

Padák nalezený v roce 2008 Cooperovi podle pozdějších analýz nepatřil,

a v červenci 2016 se tak FBI rozhodla

prapodivný případ definitivn