Unie vydavatelů Časopis roku 2013 a 2012 + Hvězda roku 2012 • Tweet roku Médium roku

Akademie věd ČR SCIAP 2012 1. místo Periodikum + 1. místo Internet

editorial

Vážení čtenáři,

většina velkých zvířat

byla západním světem

objevena zhruba do

konce 19. století. Některé

živočišné druhy ovšem civilizovaný svět dlouho považoval za mytická

stvoření, která za svou existenci vděčí

pouze bujné fantazii nevzdělaných domorodců. Jenže dokonce až ve 20. století se

některé zkazky ukázaly být pravdivými,

když byla západními autoritami potvrzena

existence okapi (1901), horských goril

(1902), varanů komodských (1910) nebo

třeba saoly (1993).

Poslední jmenovanou saolu tedy

vědecký svět poznal teprve před 30 lety,

a to jde o kopytníka, jenž od hlavy po

ocas měří přibližně 150 centimetrů.

Pravda, saola je extrémně plachá a dosud

bylo pozorováno jen velmi málo kusů

tohoto druhu, který žije na pomezí mezi

Vietnamem a Laosem. Stejně si ale člověk ve světle uvedených objevů říká, zda

by nemohlo být něco pravdy třeba i na

zprávách o existenci

lochneské příšery.

Vždyť ji na vlastní oči

údajně spatřily stovky lidí

a jenom tento rok bylo nahlášeno dalších šest pozorování. Mnozí

očití svědci ke svým tvrzením přidávají

i fotografie, nebo dokonce videa. Jak to

tedy s pravěkým monstrem z jezera Ness

doopravdy je? Více se dočtete v jednom

z článků tohoto speciálu, který pojednává

o „legendách, divech a kuriozitách“.

Každý z materiálů čísla tedy spadá

do některé ze jmenovaných kategorií,

přičemž se nesnaží některou z legend

„přiživit“, ale podívat se na ni prostřednictvím pravdivých a ověřených informací. Divit se při čtení ovšem můžete

a velmi pravděpodobně i budete.

Přeji příjemné a poučné chvilky nad

stránkami speciálu.

Za redakci a autorský tým 100+1

Marek Telička

Roztančené

mrakodrapy

strana

Dvě bytové věže kanadského mrako­

drapu Absolute World patří ke kom­

plexu Absolute City Centre, který čítá

celkem pět výškových budov. Vyšší

z dvojice má 209 poschodí a obě věže

pak vynikají neotřelým designem:

Podlaží rotují a každé je vždy o několik

stupňů otočené vůči předchozím.

77

100+1 zahraniční zajímavost

Speciál – Zima 2023

3