Angkor Vat archeologie

v tomtéž roce, kdy Kambodžu navštívil), okamžitě do vzdálené exotické

země zamířily početné týmy badatelů.

Záhy bylo jasné, že hledí na architekturu, která nemá ve světě obdoby.

Překvapivě zachovalý soubor svatyní,