evropské skvosty

Zemětřesení v roce 1349 budovu

vážně poškodilo: Vnější jižní strana

se zhroutila a uvolněné kameny

byly rozebrány na stavební materiál

Otcové nejslavnějšího

amfiteátru: císaři Vespasián,

Titus a Domicián

v