Vídeňský Rathaus fotoeditorial

Radnice má celkovou podlahovou plochu 113 000 m2, je 152 metru dlouhá

a 127 metrů široká. Na její výstavbu bylo použito asi 30 milionů cihel a více než

40 tisíc kubíků kamene

1

2

3

4

5

Hlavní v