Umístění hlavního města na jezeře Texcoco

Velkolepý Tenochtitlán, chrámový okrsek

Cesta na Tepeyac

Cesta do Iztapalapy a Xochimilca

Cesta do Tacuby a Chapultepecu

Tlatelolco

Rozlehlý trh pod širým

nebem se členil na

části podle nabí