Aztékové encyklopedie

Sochy bohů objevené v ruinách

aztéckého hlavního chrámu

Vytvářením plovoucích zahrad

získávali Aztékové novou půdu

Dle pozdějších španělských zpráv pojal

tamní kosmopolitní trh až šedesát tisíc

osob. Na