archeologie Abú Simbel

Původní komplex se odkrýval velmi opatrně. Inženýři se

museli naučit, že každé poškození je nevratné. Svatostánek

chrání železobetonová kopule o průměru 60 m a výšce 25 m.

Pro návštěvníky zůstává viditelná a vytváří