archeologie Abú Simbel

Zdálo by se, že nic úžasnějšího než pyramidy a chrámy v Luxoru už Egypt

nabídnout nemůže. Čtveřice kolosálních soch vytesaná do skály se však

stala jedním ze symbolů země na Nilu – a jejich záchrana pak zázrakem

moderního