zahrady Versailles obrazem

5

Dračí

fontána

Patří k nejstarším ve Versailles

a znázorňuje

hrozivého draka,

v nějž se proměnil had

Python, kterého zabil

Apollon svými blesky. Vodotrysk je nejvyšší

ve versailleských zahra