evropské skvosty zahrady Versailles

Poklady Versailles

usychají

Helene Fouquetová, William Wilkes

Klimatické změny si nevybírají, koho se dotknou. O tom se nyní přesvědčují

i správci legendárních zahrad ve Versailles, kudy se kdysi procházeli francouz