vakovlk kuriozity

Noční lovci

V Tasmánii vakovlci vyhledávali

zejména kopcovité lesnaté oblasti

a vřesoviště, přes den odpočívali a na

lov se vydávali za soumraku či v noci.

O jejich potravních zvyklostech toho

s výjimkou faktu, že patř