lidé a společnost urbanismus

Blahodárná zeleň

S pandemií covidu si mnozí lidé více

než dřív uvědomili, že pobyt v přírodě

prokazatelně prospívá duševnímu i tělesnému zdraví. Protože však nemohli

cestovat, vyhledávali zelené plochy

b