události obrazem

Světci

v bezpečí

Obyvatelé Kyjeva v obavě před ruským bombardováním zakrývají

památník kněžny Olgy,

svatého Ondřeje a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Betonový pomník, jehož

vznik financoval car

Mikuláš II. v