vesmír obrazem

První vycházka

První letošní výstup do volného kosmu z paluby ISS se odehrál 19. ledna.

Zkušená dvojice Anton Škaplerov (vpravo nahoře) a Pjotr Dubrov zvládla

během sedmi hodin a jedenácti minut integrovat uzlový modul Pričal

(vlevo d