lidé a společnost sběratelské trendy

Od kuriozit k cigaretám

Už v průběhu 16. století se v Evropě

objevovaly tzv. kabinety kuriozit, do

nichž nadšenci shromažďovali třeba

přírodní exponáty či nejrůznější

relikvie. První sběratelské p