dvojníci lidé a společnost

jsme jim zmíněnou výhodu pochopitelně záviděli – a přitom nelze vyloučit, že

se podobný kousek podařil mnohým

z nás. Jen jsme o tom neměli tušení.

„Nastupoval jsem právě do letadla

a na mém místě někdo seděl, t