věda bakterie

Zachrání nás

bakterie?

Okem neviditelné mikroorganismy se čím dál častěji ocitají v hledáčku

vědců. V laboratořích už se podařilo naučit bakterie produkovat biopaliva,

vytvářet bílkoviny nahrazující maso, nebo dokonce vyhledat a