společnost urbex

Urbex v opuštěných dolech

není zrovna zábavou pro

klaustrofobiky. Tamní scenérie

však za trochu útrap stojí

Tomáš Prachař

Smrt číhá v podzemí

Urbex, tedy procházení obvykle rozpadajících se objektů vzniklých lidsko